Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020       
en-USel-GR
  Login
Σύνδεσμοι

 

           
Άλλοι Συνδέσμοι ή Συλλόγοι
                
 
           
                       

  ADD/ADHD Cyprus
  ΔΕΠ/ΔΕΠΥ Κύπρου


                                          
    Αναπηρία Τώρα     
         
                                                                    

Εκπαιδευτικός - Πυλώνας
 Καθημερινής Εκπαιδευτικής Επικαιρότητας

 

 

Panos Evripidou Foundation

Βελτίωση της ζωής των πρόωρων νεογνών

        

                                
          
 Κυπριακό Ινστιτούτο
Νευρολογίας και Γενετικής
        

  
    
Κυπριακό Συμβούλιο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών
Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ.

                                     

Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου


           
 

                                
                 
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ)
  
                       

                       
           
                           
Παγκύπριος Σύλλογος
Φυσιοθεραπευτών


                                      
Παγκύπριος Σύνδεσμος για τη Δυσλεξία
                                                      
 
                           
  Παιδονευρολογικό Ινστιτούτο
 ΚύπρουΡαδιομαραθώνιος     
           

 
                       
                                
           


                                   
Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου
          
                


                      

Εγκυμοσύνη και παιδί
 
                       
 Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος
          

 

Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου

                                 

     Παιδίατρος

 
                     

Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών

           

            
 
 Intenational Association of Logopedics and Phoniatrics
(IALP)
          

 
                     
                                
American Speech-Language
Hearing Association
(ASHA)
          


                
CPLOL


 
                                 
          
  The Stuttering Foundation of America
 
Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών
Ελλάδος

Irish Assocation of Speech and
Language Therapists

NetQues


Autism Europe


Πανελλήνιος Σύλλογος
Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών

 

     

                                               

Υπουργεία
                       
                                            
                
     
Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας
     
 

                                                                              
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

 
                       
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΓεΣΥ)
     
 


                                
                                  
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
          
                                

   
                             
Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων    
        
                                    

            

 

                         
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

                 

 
           

      Υπουργείο Υγείας        
         
 

           

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
                                                                    
                       
         
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

           

               
 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

                     
           


                                              
                                

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
 

Κέντρο Εφαρμοσμένης
Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ)

 

 

 

Copyright 2010 - 2018 by Cyprus Speech Therapy Association   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use