Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020       
en-USel-GR
  Login
Ιδιώτες ανά επαρχία
Για να δείτε τη λίστα των Ιδιωτών-Μελών του Συλλόγου ανά επαρχία κάντε κλικ εδώ.

Σημ. #1 - Η πιο πάνω λίστα περιλαμβάνει τους ιδιώτες-μέλη του Συλλόγου που έχουν ανανεώσει την άδεια άσκησης επαγγέλματός τους για το 2020 όπως προνοεί ο νόμος.

Σημ. #2 - Στο αρχείο που θα ανοίξει υπάρχει ξεχωριστό tab για την κάθε επαρχία στο κάτω μέρος της οθόνης.


 Ημερολόγιο

 

   

 Δοκιμασίες Τραυλισμού

  

  

 Member of

   
 

 

Copyright 2010 - 2018 by Cyprus Speech Therapy Association   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use