Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020       
en-USel-GR
  Login
Κώδικας Δεοντολογίας

Στον παρόντα κώδικα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όλοι οι όροι έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμο (Ν.136(I)/2001).

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελείται από μία σειρά κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς/διαγωγής, που διέπουν όλο το φάσμα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων Κύπρου, είτε αυτές ασκούνται εντός του επαγγελματικού/θεραπευτικού τους χώρου είτε εκτός αυτού.

Ο Κώδικας ψηφίστηκε στην ολομέλεια του Συλλόγου που έγινε στις 27 Ιουνίου 2009.

Για να διαβάσετε τον Κώδικα κάντε κλικ εδώ

 Ημερολόγιο

 

   

 Δοκιμασίες Τραυλισμού

  

  

 Member of

   
 

 

Copyright 2010 - 2018 by Cyprus Speech Therapy Association   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use