Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019       
en-USel-GR
  Login
Ιστορικό

Το Δεκέμβριο του 1990 εγγράφηκε επίσημα ο Σύνδεσμος Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Κύπρου.  Μετά την πάροδο έντεκα χρόνων, και μετά τη ψήφιση από την Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων του  Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων – Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών Νόμο 136 (Ι)/2001,  ο Σύνδεσμος μετονομάστηκε σε Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου (ΣΥΕΛΚ).  Το επάγγελμα του λογοπαθολόγου συγκαταλέγεται στα επαγγέλματα υγείας και βρίσκεται κάτω από την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας.

Από το 1996 ο τότε Σύνδεσμος διοργάνωνε κάθε χρόνο Εβδομάδα Διαφώτισης με διάφορες εκδηλώσεις που σκοπό είχαν την ενημέρωση του κοινού πάνω σε θέματα Λόγου και Ομιλίας.  Συνήθως τα θέματα στρέφονταν γύρω από το τι είναι το επάγγελμα του λογοπαθολόγου, τα διάφορα είδη παθήσεων, η πρώιμη παρέμβαση και άλλα.  Μέλη του Συνδέσμου φιλοξενούνταν σε διάφορα ενημερωτικά προγράμματα, τόσο τηλεοπτικά όσο και ραδιοφωνικά, διοργανώνονταν διαλέξεις και εκδηλώσεις όπου δίνονταν ενημερωτικά τρίπτυχα. 

Από το 2006 η Εβδομάδα Διαφώτισης αντικαταστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας η οποία καθιερώθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPLOL) να γίνεται κάθε χρόνο στις 6 Μαρτίου.  Η Κύπρος εκπροσωπείται στη CPLOL με δύο μέλη  από το 1998.  Από  το 1998-2004  ο Σύλλογός μας ήταν με τη μορφή του παρατηρητή, δηλαδή οι εκπρόσωποι του Συλλόγου δεν είχαν δικαίωμα ψήφου.  Από το 2004, που η Κύπρος έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκπρόσωποι μας απέκτησαν και δικαίωμα ψήφου.

Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος αριθμεί 459 ενεργά μέλη από τα οποία 58% εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, 35% στο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, 4% δεν ασκούν το επάγγελμα, 2% εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και 1% εργάζονται στο Υπουργείο Υγείας. Ημερολόγιο

 

   

 

  

 Member of

   
 

 

Copyright 2010 - 2018 by Cyprus Speech Therapy Association   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use