Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020       
en-USel-GR
  Login
Επιτροπές Εργασίας

Ο Σύλλογος, αν και έχει ως έμμισθο προσωπικό τον υπεύθυνο του γραφείου, ο οποίος αναλαμβάνει κυρίως το συντονισμό των διοικητικών θεμάτων του γραφείου και την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ, στηρίζεται πολύ στην εθελοντική προσφορά των μελών του.  Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των Επιτροπών Εργασίας

Η κάθε Επιτροπή αναλαμβάνει και από έναν τομέα του πολύπλευρου έργου του Συλλόγου έτσι ώστε η δουλειά που πρέπει να γίνει να διαμοιράζεται και να γίνεται το έργο πιο αποτελεσματικά.  Ενθαρρύνουμε τα μέλη μας να ανήκουν σε μια από αυτές τις Επιτροπές καθώς αυτό βοηθά τα μέλη να νιώθουν σημαντικό μέρος του έργου που επιτελείται για το καλό του κλάδου, αλλά επίσης επειδή προάγει την ομαδικότητα και συναδελφικότητα μεταξύ των μελών.

Οι υφιστάμενες Επιτροπές Εργασίας συστάθηκαν τον Ιανουάριο του 2020.
 
  • Για τη λίστα των Επιτροπών Εργασίας και την ονομαστική λίστα των μελών που τις απαρτίζουν κάντε κλικ εδώ.
  • Για τον τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών Εργασίας κάντε κλικ εδώ.

 

 

 Ημερολόγιο

 

   

 Δοκιμασίες Τραυλισμού

  

  

 Member of

   
 

 

Copyright 2010 - 2018 by Cyprus Speech Therapy Association   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use